กำหนดการธรรมทัศนาจรอิสาน ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

      วันศุกร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศูนย์พุทธศรัทธา ธรรมทัศนาจรอิสาน นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน วัดป่าพุทธอุทยาน(หลวงพ่อกล้วย), วัดป่าโนนวิเวก, วัดป่าภูก้อน, วัดอรัญญบรรพต กราบหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย และวัดสุทธารมณ์

กำหนดการธรรมทัศนาจรอิสาน ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕
๑๘.๓๐ น.รถออกจากท่าลาน ๑๘.๔๕ น.ออกจากท่าเรือ
๑๙.๐๐ น.ออกจากบ้านหมอ ๑๙.๐๐ น.ออกจากพระพุทธบาท
๑๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม
๒๒.๐๐ น.ออกเดินทางจากศูนย์พุทธศรัทธา
๒๔.๐๐ น.แวะกราบสมเด็จโตใหญ่ที่สุดในโลก อ.สีคิ้ว

วันเสาร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕
๐๖.๐๐ น.แวะรับประทานอาหารเช้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๐๗.๓๐ น.ถึงวัดป่าธรรมอุทธยาน ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากหลวงพ่อกล้วย
๐๙.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดป่าโนนวิเวก ถวายสังฆทานและร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม
๑๓.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดป่าภูก้อน ต่อรถเล็กขึ้นไปนมัสการพระนอน
๑๔.๓๐ น.ถึงวัดป่าภูก้อน ต่อรถเล็กขึ้นไปนมัสการพระนอน และชมบริเวณวัด(อาหารเย็นที่วัด)
๒๐.๐๐ น.ถวายสังฆทานฟังธรรมและพักค้างคืน

วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕
๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และรับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดอรัญญบรรพต ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม
๐๙.๓๐ น.ออกเดินทางไปกราบหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
๑๑.๐๐ น.ออกเดินทางไปตลาดอินโดจีน ซื้อของฝากและรับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดสุทธารมณ์ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
๑๗.๐๐ น.ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระอาจารย์เสริมและรับประทานอาหารเย็น
๑๘.๓๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบัตร รถปรับอากาศ vip รวมค่ารถขึ้นไปกราบพระนอนและสังฆทานกองกลาง ที่นั่งละ ๑,๘๐๐ บาท

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร