กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
๑๘.๐๐ น.รถออกจากท่าลาน ๑๘.๑๕ น.ออกจากท่าเรือ
๑๘.๓๐ น.ออกจากบ้านหมอ ๑๙.๐๐ น.ออกจากพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕
๐๘.๐๐ น.ถึงวัดพระเจ้าหลวง ถวายสังฆทาน ร่วมสร้างพระเจดีย์ธาตุม่อนพระเจ้าหลาย
๐๙.๓๐ น.ออกเดินทางไปถวายสังฆทานครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
๑๑.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดร่องขุ่น ชมวัดร่วมทำบุญและรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดพระธาตุจอมกิตติ
๑๔.๓๐ น.ออกเดินทางไปนมัสการพระเจ้าแสนตื้อ สามเหลี่ยมทองคำและตลาดแม่สาย
๑๘.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาจม ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม และพักค้างคืน

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ รับประทานอาหารเช้า
๐๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดพระธาตุช่อแฮ
๑๐.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี (อาหารกลางวันที่เด่นชัย)
๑๒.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดจันทร์ตะวันตก ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระอาจารย์อุบาลี อตุโล และร่วมทำบุญสร้างมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม
๑๖.๓๐ น.เดินทางกราบนมัสการพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
๑๘.๐๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบัตร รถปรับอากาศ vip ที่นั่งละ ๑,๘๐๐ บาท(รวมค่ารถและสังฆทานกองกลาง)

จองบัตรได้ที่ศูนย์พุทธศรัทธา 036-201600, 084-1076106
หรือติดต่อที่
ท่าลาน คุณปรีชา 084-0242828
ท่าเรือ คุณแหม่ม 087-1070785 และคุณวิโรจน์ 085-1818879
บ้านหมอ คุณธนเทียน(ช่างเล็ก) 081-2996488 คุณติ๊ก 085-4403986
พระบาท คุณสมพร 082-7798879

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร