เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๑

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑

คำนำ

พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มิถุนายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๑

[พระธรรมเดือน สิงหาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กันยายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ธันวาคม ๒๕๔๑

ขอรับแผ่นซีดี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๑

  1. เกิดมาได้พบสิ่งอันประเสริฐแล้วน้อมรับปฏิบัติตามย่อมไม่เสียชาติเกิด…สาธุ…ขออนุญาติโหลดธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเพื่อความเจริญในสติประดับปัญญาครับ….จึงเรียนท่านผู้ก่อตั้งเวบและผู้เกียวข้องทราบ….

  2. ขออนุโมทนาในธรรมทาน กับ อ.ชนะ และทุกท่านที่มอบธรรมะอันประเสริฐ ขอทุกท่านจงพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันเทอญ สาธุ….ขออนุญาติโหลดเสียงธรรมด้วยนะครับ

  3. ศิษฎ์ พูดว่า:

    กราบอนุโทนาบุญครับ…ขอบคุณอาหมอ และ อ.ชนะเป็นอย่างสูงครับ ที่นำสิ่งดีๆมาให้ กำลังอยากได้พอดีเลยครับ ขออนุญาติโหลดไว้ฟังนะครับ…สาธุ…

ความเห็นถูกปิด