งานบูรณะซ่อมแซม “ศาลาพระสุธรรมยานเถระ”

ศาลาพระสุธรรมยานเถระ” เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๒
ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้มีดำริให้สร้างขึ้น
หลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒
ตั้งแต่เรื่มสร้างจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ ๓๐ ปี

ทางศูนย์พุทธศรัทธา จะดำเนินการบูรณะซ่อมแซมศาลาพระสุธรรมยานเถระและมณฑปจตุรมุข
เป็นเวลาและโอกาสแสดงความเคารพสักการะแด่องค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง) อันเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ในจิตใจของพวกเรา ถึงเวลาที่ อ.วิภาพรและลูกหลาน รวมทั้งพุทธบริษัททั้งหลาย จะขออนุญาตอัญเชิญป้ายพระนามของหลวงพ่อ
ที่ได้มอบหมายไว้ให้แก่เราเป็นชื่อของศาลามณฑปจตุรมุขเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม, สมเด็จองค์ปัจจุบัน, หลวงปู่ปาน, หลวงพ่อพระราชพรหมยานและบุษบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้มอบพระนามของท่านในขณะนั้นให้เป็นชื่อของศาลามณฑปจตุรมุขหลังนี้
“ศาลาพระสุธรรมยานเถระ” และใกล้เวลาอันเป็นมงคลยิ่ง
ที่จะจัดให้มีการยกแผ่นป้ายพระนามของท่านขึ้นประดิษฐาน
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ อันเป็นช่วงงานบวชเนกขัมมะบารมี
ครั้งที่ ๑๐๑ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นหลักชัย
แห่งพระพุทธศาสนาและเป็นมหามงคลยิ่งแก่ลูกหลานและ
พุทธบริษัททั้งหลาย

และเพื่อความเรียบร้อยสวยงามเมื่อจะถึงวันนั้น ทางศูนย์ฯ
จึงได้ชักชวนลูกหลานและพุทธบริษัท มาร่วมกันทำความ
สะอาดและทาสีศาลามณฑปจตุรมุขใหม่ให้สวยงามยิ่งขึ้น

จึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่เป็นลูกหลานและท่านที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อได้ร่วมทำบุญในการบูรณะซ่อมแซมและทำป้ายชื่อ “ศาลาพระสุธรรมยานเถระ” อันจัดเป็นบุญในส่วนของวิหารทาน

……….. กิจกรรมนี้ปิดรับการร่วมบุญแล้ว ……….

เราจะเริ่มดำเนินการทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมและทาสี
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ป็นต้นไป
ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์

ขอกราบอนุโมทนาในทุกกุศลจิต ในทุกกิจที่ท่านตั้งใจร่วมกัน
เพื่อได้ทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ หาประมาณมิได้ขององค์
หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)
และขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๑๐๑
และร่วมในพิธีเปิดป้าย “ศาลาพระสุธรรมยานเถระ”
ร่วมประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้แพร่กระจาย มั่นคงถาวรตลอด
กาลนาน จนกว่าจะครบอายุพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์
กำหนดไว้ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ


ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๖๑, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, กิจกรรมประจำปี, งานบุญศูนย์ฯ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.