ขอเชิญร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสป

      สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า(หน้าตัก ๘ ศอก) ศูนย์พุทธศรัทธา ขณะนี้ผิวบางส่วนชำรุด จะซ่อมแซมและทาสีใหม่ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ในศุภวาระมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา

ท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญ สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาโดย :

กิจกรรมนี้ปิดรับการร่วมบุญแล้ว

ชมภาพสมเด็จพระพุทธกัสสป (ขณะบูรณะในปี ๒๕๔๙)ชมภาพสมเด็จพระพุทธกัสสป ซ่อมแซมและทาสีเรียบร้อยแล้ว

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๔ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

28 ตอบกลับไปที่ ขอเชิญร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสป

 1. kittinun พูดว่า:

  ผมและครอบครัวขอร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า(หน้าตัก ๘ ศอก) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนเงิน ๖๐๐ บาทครับ

  ขออานิสงส์ผลบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้จงเป็นเหตุและปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวนิพพานในชาติภพนี้

  ขออานิสงส์ผลบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้จงสำเร็จกับทุกท่านเฉกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทุกประการ

 2. พสิษฐ์ พูดว่า:

  ท่านอาจารย์ชนะ ผมขอร่วมบุญ 500 บาทครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยครับ

 3. ชัยวัฒน์ พูดว่า:

  ผมได้โอนเงิน ร่วมบุญในการ ซ่อมแซมและทาสีใหม่ สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า(หน้าตัก ๘ ศอก) ศูนย์พุทธศรัทธา

  โอนเงินจาก ธ.กสิกรไทย ส.ราชดำริ
  25-08-2554 เวลา 9.22 จำนวนเงิน 230 บาท

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญ และเกี่ยวข้องครับ

 4. KornArch พูดว่า:

  ผมและครอบครัวขอร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเงิน 1,000 บาท เมื่อ 21.30น.วันที่ 25/08/54
  ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ ครอบครัวสุเมธินทกุล
  บิดามารดาทุกภพชาติ พจอ.สุรพันธ์ สุเมธินทกุล , นางกรรณิการ์ สุเมธินทกุล
  บิดา-มารดาของข้าพเจ้าในชาติปัจจุบัน ที่ได้ล่วงลับไปแล้วจงโมทนาส่วนกุศลนี้
  นางสาวศุภกร สุเมธินทกุล พี่สาวของข้าพเจ้าในชาติปัจจุบัน
  ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ ครอบครัวพิมพ์พจน์,ครอบครัวอเนกเวียง,ครอบครัวเอนกเวียง
  บิดามารดาทุกภพชาติ
  นายสมภาร พิมพ์พจน์,นางบุญศรี พิมพ์พจน์,บิดา-มารดาในชาติปัจจุบัน
  นายอภิชาติ พิมพ์พจน์ พี่ชายในชาติปัจจุบัน
  นางสำรวย เอนกเวียง พร้อมครอบครัว,นายสงวน อเนกเวียง พร้อมครอบครัว

 5. อนุโมทนา พูดว่า:

  ขออนุโมทนา กับทุกๆท่านด้วยนะครับ ขอให้สมความปรารถณา ร่ำรวยๆ และได้เข้าสู่พระนิพานเป็นที่สุด

 6. fa_mooton พูดว่า:

  ขอร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศรัทธา
  1.นายชัยวุฒิ-นางพรรณิภา, น.ส.รุ่งอรุณ, น.ส.จุฑามาศ, นายคึกพล หงษ์ทอง
  2.นายบุญยืน, นายเกรียงไกรฤกษ์ ทะจิตต์ และครอบครัว
  3.น.ส.ธัญจิรา วัฒน์วันทนา และครอบครัว

  รวมเป็นเงิน 1,270 บาท เมื่อ 16.31น.วันที่ 28/08/54

 7. pathiwat somsa-aad พูดว่า:

  ผมและทุกท่านที่อธิษฐานจิตบอกกล่าวท่านให้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ขอถวายเงินซ่อมแซมสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 500 บาท โอนเงินแล้วครับวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 18.00 น.

 8. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ร่วมทำบุญซ่อมแซมสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติและเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

 9. ชุติิกาญจน์ พูดว่า:

  วันนี้เวลา 8.16 ได้โโอนเงินจำนวน 300 บาท เข้าบัญชี
  คุณชนะ ร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสป 200 บาท
  และ ทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท ค่ะ

 10. maywinny พูดว่า:

  โอนเงินร่วมทำบุญซ่อมแซมและทาสีใหม่สมเด็จพระพุทธกัสสป เป็นจำนวนเงิน 1,400 บาท วันที่ 22/08/11 เวลา 12.43 จาก ATM บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ
  ผู้ร่วมทำบุญ
  1. ธงชัย มหัจฉริยวงศ์
  2. มณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์
  3. สุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร
  4. ต่อพงษ์ แสงโชติช่วงชัย
  .

 11. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 12. ชวดล พูดว่า:

  ขอร่วมบุญ 500 บาทครับ โอนแล้ววันที่ 13 กันยายน 2554 ครับ

 13. ได้โอนเงินไปทำบุญแล้ว 300 บาท เวลา 9.49. 24 วันที่ 16 กันยายน 2554 BY TELLER 01940 TX CODE 8910 เลที่ที่ใบโอน 758524155 ขอโมทนาอย่างยิ่ง

 14. nidnid พูดว่า:

  ขอร่วมบุญ 500 บาทค่ะ เมื่อวันที่ 15/09/2011 ค่ะ

 15. mooounzaa พูดว่า:

  ขอร่วมบุญในการ ซ่อมแซมและทาสีใหม่ สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า(หน้าตัก ๘ ศอก) ศูนย์พุทธศรัทธา

  โอนเงินจาก ธ.กสิกรไทย
  เวลา 15.23 จำนวนเงิน 100 บาท

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญครับ

 16. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 17. ่jaruwan พูดว่า:

  วันที่ 5/10/2554 เวลา 17.26 ได้โโอนเงินจำนวน 50 บาท เข้าบัญชีคุณชนะ ร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสป 30 บาทและ ทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท ค่ะ
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ

 18. Princess พูดว่า:

  ทำบุญซ่อมพระพุทธกัสสป 280 ค่ะ วันที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 17.42 จริงๆแล้วโอน 300 แต่เขาหักค่าโอน 20 ค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะค่ะ สาธุ

 19. Jack P พูดว่า:

  ได้โอนเงิน 500 บาทร่วมทำบุญซ่อมพระพุทธกัสส
  วันที่ 18 ตค.2544 ก่อนเที่ยงค่ะ

 20. rattree chandee พูดว่า:

  ข้าพเจ้าได้ฝากปัจจัยมาร่วมทําบุญ “ซ่อมแซมและทาสีใหม่ สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า(หน้าตัก 8 ศอก)
  ร่วมทําบุญ 300 บาท
  วันที่โอน 15/09/2011 เข้าบัญชีชื่อ นายชนะ สิริไพโรธน์
  หมายเลข 211-2-32879-6
  โอนจากธนาคาร กสิกรไทย สาขากันทลักษ์
  ใบเสร็จเลขที่ 76083055

  ขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง กับทุกท่านที่ได้บําเพ็ญมหากุศลบุญนี้ค่ะ
  สาธุ สาธุ สาธุ.

 21. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ร่วมทำบุญเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
  .

 22. เบญจพร พูดว่า:

  หนูโอนเงินไป 100บาท บัญชีชำระหนี้สงฆ์

  และ 100 บาท บัญชีบูรณะสมเด็จพระพุทธกัสสป

  (โดนหักค่าธรรมเนียมบัญชีละ30บาท ไม่เข้าใจ ทั้งๆที่โอนให้ธนาคารเดียวกัน หรือเพราะคนละจังหวัดไม่รู้ค่ะ
  )
  วันที่21 พย. 54

  เวลา17.54 น. ค่ะ

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วย ไม่รู้ว่าทันไหม แต่อยากช่วยจริงๆ

  เพิ่งมีโอกาสได้ไปธนาคาร

  สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 23. ศรัทธา พูดว่า:

  ร่วมทำบุญตอนนี้ยังทันมั้ยครับ อยากทำบุญด้วยครับ

 24. ศูนย์พุทธศรัทธา พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  ด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ โปรดประทานพร
  ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
  ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ

 25. ณิชานันท์ พูดว่า:

  ตอนนี้ยังทันรึเปล่าค่ะ

 26. panawan พูดว่า:

  สาธุ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญครับ

 27. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี

ความเห็นถูกปิด