ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๔

ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ


ศูนย์พุทธศรัทธาได้นำผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมพิธีบวงสรวง
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระบรมธาตุดอยตุง
เช้าวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔

พระบรมธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เครื่องบวงสรวง โดยท่านพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

เสร็จพิธีแล้วนำคณะไปแวะชมพระตำหนักดอยตุง

คลิปวีดีโอสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุผาเงา

ซุ้มประตูทางเข้าวัดพระธาตุผาเงา

ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม ณ วัดพระธาตุผาเงา

พระบรมสาทิศลักษณ์และเครื่องบูชาประดับเพชร มูลค่าหลายล้านบาท
ณ วัดพระธาตุผาเงา

บริเวณด้านหน้าของวิหารหลวงพ่อผาเงา

รูปปั้นเทวดาที่วิหารหลวงพ่อผาเงา
ด้านนอกเป็นฝีมือปูนปั้นของช่างล้านนา สวยงามมาก

เจดีย์พระธาตุผาเงา

พระหยกแกะสลักได้สวยงามมาก มีให้บูชาที่วัดพระธาตุผาเงา

จากนั้น เดินทางต่อไปยังวัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พระประธานในศาลาใหญ่ วัดถ้ำผาจม

ถวายสังฆทานและฟังธรรมโอวาท ที่วัดถ้ำผาจม

บนชั้น ๒ ของศาลาใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุพระอรหันต์ ของวัดถ้ำผาจม

พระพุทธรูปและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในถ้ำผาจม

พักค้างคืนกันที่วัดถ้ำผาจม

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำ

บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
ซ้ายมือเป็นเขตพม่า ขวามือเป็นเขตประเทศลาว

พระพุทธนวล้านตื้อ
ชาวเชียงรายและพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างถวายพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

จากนั้นเดินทางต่อไปร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุจอมกิตติ

พระบรมธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พิธีบวงสรวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
โดยท่านพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

เสร็จจากพิธีบวงสรวงก็เดินทางต่อไปยังวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุน ศาสนสถานที่งดงามมากจากฝีมือของ อ.เฉลิมชัย และคณะ

คลิปวีดีโอ วัดร่องขุน

จากวัดร่องขุ่นได้เดินทางต่อไปยัง วัดอุดมวารี อ.พาน จ.เชียงราย
ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

ถวายสังฆทาน ณ วัดอุดมวารี

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

รูปปั้นพระมหากัจจายนะ วัดอุดมวารี อ.พาน จ.เชียงราย

หลวงพ่อนั่งดิน วัดอุดมวารี อ.พาน จ.เชียงราย

จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดศรีโคมคำ
พระอารามหลวงชั้นตรี อ.เมือง จ.พะเยา

วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงชั้นตรี อ.เมือง จ.พะเยา

กราบสักการะพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา

พระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

พระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา
สร้างติดกับกว๊านพะเยา ทิวทัศน์สวยงามมาก

พระพุทธรูปจตุรทิศ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

กุฏิศิลปล้านนา วัดศรีโคมคำ สร้างได้สวยงามมาก

พระวิหารอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดศรีโคมคำ

เดินทางต่อไปยังวัดศรีอุโมงคำ อ.เมือง จ.พะเยา

นำคณะกราบสักการะพระพุทธรูปที่สวยที่สุดของล้านนา

วัดสุดท้ายของธรรมทัศนาจร

ขอทุกท่านได้โมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๔ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๔

  1. raviwan พูดว่า:

    ขอน้อมนมัสการครูบาอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ด้วยความศรัทธา อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

  2. Ksorn พูดว่า:

    ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ไปทำบุญและร่วมบุญในงานนี้ทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ พระและวัดสวยมากค่ะ

  3. Ksorn พูดว่า:

    ของอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญและไปร่วมบุญทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ พระและวัดสวยมากค่ะ

ความเห็นถูกปิด