ภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

      เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ได้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานบวชครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ขอนำภาพบางส่วนของงานมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนา

เริ่มงานวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.เริ่มลงทะเบียนบวช ๐๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ 
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี
โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
เป็นองค์ประธานในพิธี

เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ผู้มาบวชนำดอกไม้ธูปเทียนมาถวาย
เป็นการสักการะบูชาองค์ประธานในการบวชเนกขัมมะบารมี

จากนั้นก็ร่วมกันถวายสังฆทาน

ช่วงบ่าย ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
จากสำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังษี(วัดป่ากล้วยไม้ดิน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฟังธรรมโอวาทเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

ช่วงค่ำหลังจากทำวัตรสวดมนต์แล้ว
ร่วมกันเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศาลาพระสุธรรมยานเถระ ยามค่ำ

มณฑปจตุรมุข ยามเช้า วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสายชล
วัดมงคลชัยพัฒนา เสร็จแล้วร่วมกันใส่บาตร

๐๙.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสายชล และร่วมกันถวายสังฆทาน

๑๒.๐๐ น.อบรมสมาธิและนำฝึกมโนมยิทธิ
โดย อ.คณานันท์ ทวีโภค จากเว็บพลังจิต

๑๔.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาบุญส่ง วัดแค จ.พระนครศรีอยุธยา
และร่วมกันถวายสังฆทาน

หลังทำวัตรสวดมนต์เย็นแล้ว ฟังธรรมโอวาทจาก
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า ก่อนลาสิกขา

พิธีลาสิกขาเริ่มประมาณเที่ยง โดยจะทอดผ้าป่าและถวายสังฆทานก่อนลาสิกขา

หลังจากพิธีลาสิกขาแล้ว
ผู้มาบวชได้นำเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้ธูปเทียนมาถวาย

จากนั้นเป็นการกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย
ตัวแทนผู้มาบวชได้ถวายธูปเทียนแพและเครื่องสักการะบูชา นำอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี

ขอทุกๆท่านได้โมทนาบุญทั้งหมดร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๔ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับไปที่ ภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 1. supatorn พูดว่า:

  อนุโมทนาสาธุๆขอบพระคุณสําหรับภาพที่เป็นบุญตาอย่างยิ่งค่ะ_/i\_ _/i\_ _/i\_

  “ภาราหเว ปญฺจกฺขนฺธา ขันธ์ห้าเป็นภาระหนัก”

 2. ไพโรจน์ พูดว่า:

  ขออนุโมทนา สาธุ กับทุกๆ ท่านที่บำเพ็ญบุญ กุศล ทั้งครั้งนี้และทุกๆ ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับ บุญที่เกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้อนุโมทนาในครั้งนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระปัจจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์ ทุกๆ พระองค์ คุณพระธรรม คุณพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านได้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 3. นุ พูดว่า:

  โมทนาครับ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ความเห็นถูกปิด