ภาพงานบวชวันวิสาขบูชา ๑๔-๑๗ พ.ค. ๒๕๕๔

        เมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา วันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๒ และงานทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๕๔ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ขอนำภาพบางส่วนของงาน มาให้ทุกๆ ท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาครับ


บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
(ขณะนี้กำลังประดับเพชรบริเวณกระจังรูปพญานาคสีขาว)

พระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ หน้าตัก ๔ ศอก
ส่วนหนึ่งของผ้าป่าประจำปีของปี ๒๕๕๔ จะนำสมทบทุนในการปิดทองคำแท้ทั้งองค์
เพื่อผู้ร่วมทำบุญทุกท่านได้รับอานิสงส์ในการชำระหนี้สงฆ์สมบูรณ์

พระประธานศาลาพระสุธรรมยานเถระ

เช้าวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๕๔ เริ่มลงทะเบียนบวชและทำวัตรสวดมนต์
จากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

ถวายภัตตาหารเพลแล้ว ผู้บวชก็รับประทานอาหารร่วมกัน

เวลาประมาณเที่ยง เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี
โดยท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติเวธี เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเป็นประธาน
แทนท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก ซึ่งติดกิจนิมนต์ที่พระบรมมหาราชวัง

ผู้มาบวชร่วมกันถวายสังฆทานและฟังธรรมโอวาท

เสร็จพิธีบวชแล้ว เป็นการปฐมนิเทศและนำฝึกสมาธิ
โดย อ.วิภาพร วิรัชกุล รองประธานศูนย์พุทธศรัทธา

หลังจากเดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์เย็นแล้ว
ฟังธรรมโอวาทและฝึกสมาธิโดยพระมหาธีระ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

เวลา ๐๕.๐๐ น. วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๕๔
นำเจริญพระกรรมฐาน โดยพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
เสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

ถวายสังฆทานเสร็จแล้ว ก็ลงมาใส่บาตรอาหารแห้งบริเวณหน้ากุฏิกองทุน

ใส่บาตรแล้วเดินจงกรมและรับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วฟังธรรมและทำวัตรสวดมนต์

เวลาประมาณเทียงกว่าเริ่มเจริญพระกรรมฐาน ฝึกมโนมยิทธิ
ผู้ที่ฝึกได้แล้วฝึกรวมกันในศาลาโดย อ.เปิ้ล

ส่วนคนที่มาบวชใหม่ก็แยกไปฝึกนอกศาลาใหญ่ โดยแยกเป็นกลุ่ม
รวมที่มาฝึกใหม่ทั้งหมด ๓๒ คน

หลังจากฝึกมโนมยิทธิเสร็จแล้ว
ฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์ทอง วัดโคกกระต่ายทอง
จากนั้นก็ทำวัตรสวดมนต์เย็น

ช่วงค่ำประมาณ ๒ ทุ่ม ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสุชาติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ฟังธรรมเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

เช้ามืดวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๔ ทำวัตรสวดมนต์ ใส่บาตร
และฟังธรรมโอวาท จากพระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

เวลาประมาณ ๙ โมงเช้าอบรมสมาธิโดย อ.คณานันท์ ทวีโภค จากเว็บพลังจิต

ช่วงบ่าย อ.คณานันท์ ทวีโภค นำฝึกมโนมยิทธิ

ประมาณบ่าย ๓ โมง ฟังธรรมโอวาทจากหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน
จากสำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฟังธรรมโอวาทแล้ว ร่วมกันถวายสังฆทาน

ช่วงค่ำหลังจากทำวัตรสวดมนต์และเดินจงกรมแล้ว
ฟังธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

เช้ามืดวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา
หลวงพ่อพระราชสุเมธีนำปฏิบัติพระกรรมฐานเสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน

ถวายสังฆทานและเวียนเทียน เสร็จแล้วร่วมกันใส่บาตร

เวลา ๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีทอดผ้าป่าประจำปีและพิธีลาสิกขา
โดยพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา เป็นองค์ประธานในพิธี

ขอทุกท่านได้โมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๔ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

5 ตอบกลับไปที่ ภาพงานบวชวันวิสาขบูชา ๑๔-๑๗ พ.ค. ๒๕๕๔

 1. nan พูดว่า:

  อนุโมทนาสาธุครับ

 2. supatorn พูดว่า:

  อนุโมทนาสาธุๆ บุญรักษาทุกๆท่านค่ะ

 3. choochai พูดว่า:

  อนุโมทนาสาธุๆๆผลบุญจงรักษา

 4. กานต์ พูดว่า:

  อนุโมทนากับทุกๆท่านด้วสาธุ

 5. Ksorn พูดว่า:

  ขออนุโมทนาบุญกับผู้บวชและผู้ร่วมงานบวชในครั้งนี้ทุกท่านด้วยค่ะสาธุ

ความเห็นถูกปิด