กำหนดการงานบวชวันพ่อ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๒
และงานทำบุญฉลองครบรอบ ๒๘ ปีการก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ น.เริ่มลงทะเบียนบวช
๐๙.๐๐ น.พิธีบวงสรวงประจำปี ปฐมนิเทศ และทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมี โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี

ต่อจากพิธีบวช จะมีพิธีถวายพระพุทธคันธราชหน้าตัก ๒ ศอก
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๔.๓๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๗.๓๐ น.เดินจงกรมและทำวัตรสวดมนต์
๑๙.๓๐ น.พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตร/เดินจงกรมและรับประทานอาหาร
๐๘.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาท จากพระมหาสายชล วัดมงคลชัยพัฒนา
๐๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์(บทเมตตาใหญ่)
๑๑.๐๐ น.รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน

วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตร/เดินจงกรม และรับประทานอาหาร
๐๘.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน
๐๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์ (บทเมตตาใหญ่)
๑๒.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน
๑๔.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาท จากพระครูวีระปัญญาคม วัดศรีสง่าสามัคคี จ.ชัยภูมิ
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาท พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตร/เดินจงกรม
๐๘.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทและตอบปัญหาธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๑๑.๐๐ น.รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีลาสิกขา
โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธี เป็นองค์ประธาน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๖ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร