กำหนดการงานบวชวันแม่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๙
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่

 

และพิธีทอดผ้าป่า เพื่อบูรณะซ่อมแซมอาคารพระชำระหนี้สงฆ์ส่วนที่เหลือ
ได้แก่ การซ่อมแซมห้องพัก ห้องน้ำ และทาสีอาคารทั้งหมด

ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ น.ลงทะเบียนและจัดเตรียมที่พัก
๐๙.๐๐ น.ปฐมนิเทศน์และทำวัตรสวดมนต์
๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์จากวัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.เริ่มพิธีบวชเนกขัมมะบารมีโดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นองค์ประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) โดยพระสงฆ์จากวัดท่าซุง
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์ถวิล วัดศรีสง่า จ.ชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน
๐๖.๑๕ น.ใส่บาตรพระสงฆ์และเดินจงกรม
๐๘.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาสุชาติ ปภัสสโร วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
๐๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๑๒.๐๐ น.อบรมสมาธิและฝึกมโนมยิทธิโดย อ.คณานันท์ ทวีโภค
๑๔.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทและประพรมน้ำพุทธมนต์ จากพระมหาอาวรณ์ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์และจุดเทียนชัยถวายพระพร
๒๐.๐๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๐๕.๐๐ น.เจริญพระกรรมฐาน โดยพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม
๐๖.๐๐ น.ใส่บาตรพระสงฆ์ และเดินจงกรม
๐๘.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๐๙.๓๐ น.ฟังธรรมโอวาทจากพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะอำเภอวังม่วง
๑๒.๐๐ น.พิธีทอดผ้าป่าและลาสิกขา โดยพระเดชพระคุณทานเจ้าคุณพระราชสุเมธี
๑๔.๐๐ น.นำอธิษฐานจิตถวายพระราชกุศลและอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๘ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร