ภาพธรรมทัศนาจรภาคตะวันออก ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕

      เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ ศูนย์พุทธศรัทธานำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคตะวันออก ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

วัดแรกที่เดินทางไปถึงคือ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย อดีตเจ้าอาวาส ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

สวดมนต์เย็นกับญาติธรรมที่มารักษาอุโบสถ ณ วัดเขาสุกิม
ในวันพระที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ร่วมกันถวายสังฆทาน-ฟังธรรมโอวาท

เสร็จแล้วเดินชมพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่สวยงามเป็นจำนวนมาก

ส่วนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งพระอริยะสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อยู่บนชั้น ๓ ของตึกอาคารพิพิธภัณฑ์

มุมมองจากดาดฟ้าอาคารพิพิธภัณฑ์ วัดเขาสุกิม
ด้านขวามือเป็นโครงสร้างที่กำลังสร้างพระมหาเจดีย์

จากนั้นเดินทางต่อไปถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน
เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ บ้านเพ จ.ระยอง เป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพง

ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกในพระอุโบสถวัดมาบจันทร์

ภาพพระอุโบสถวัดมาบจันทร์ มองจากด้านข้าง

รถปรับอากาศ VIP พาหนะเดินทางที่พาพวกเราไปทำบุญด้วยความปลอดภัย

ออกจากวัดมาบจันทร์เดินทางไปซื้อของฝากและรับประทานอาหารกลางวัน
ที่ตลาดบ้านเพ จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดญาณสังวราราม

นำคณะที่ร่วมเดินทางไปกราบพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย์
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

หอพระไตรปิฏกกลางน้ำ วัดญาณสังวราราม

เจดีย์พุทธคยาจำลอง ในวัดญาณสังวราราม เป็นปูชนียสถานที่สวยงามมาก

จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ภาพพระอุโบสถหลังใหม่สวยงามอลังการมาก

นำคณะเข้าไปกราบหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ที่มีคนศรัทธาเลื่อมใสไปสักการะบูชากันมากมาย

กราบหลวงพ่อโสธรเสร็จก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ขอทุกท่านได้โมทนาบุญร่วมกันครับ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๕ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร