ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๖

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
มกราคม ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีออกนิโรธกรรมครั้งสุดท้ายของครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
สักการะบูชาพระบรมธาตุดอยตุงและพระบรมธาตุจอมกิตติ
วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุน,วัดพระแก้ว,วัดอนาลโย และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙
“วันมาฆบูชา” วันเสาร์ที่ ๒๓–๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

วันมาฆบูชา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม
ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก
เริ่มพิธีบวงสรวง ๐๙.๐๐ น. โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

เมษายน ๒๕๕๖
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๐ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มิถุนายน ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

กรกฎาคม ๒๕๕๖
พิธีเวียนเทียน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ธรรมทัศนาจร
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุงวัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๑
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

กันยายน ๒๕๕๖
งานทำบุญครบรอบ ๒๑ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ (ทอดกฐิน)
วันศุกร์ที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
และถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ

พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธันวาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๒
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๘ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพฤหัสที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๖, กิจกรรมประจำปี และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร