พรปีใหม่ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

พรปีใหม่ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาถึง ขอลูกรักทุกคนจงหมดทุกข์
มีความสุขสมบูรณ์ และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
มีความอุดมในทรัพย์สินด้วยประการทั้งปวงเถิด

ลูกรักทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ว่าความตายเป็นของเที่ยง
ก่อนที่เราจะตาย จงคิดว่าเราจะตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
และไม่มีการตายต่อไป นั่นคือพระนิพพาน

หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๙

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๗ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร