วิธีแนะนำคนใกล้จะตาย

วิธีแนะนำคนใกล้จะตาย โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ผู้ถาม :- “หลวงพ่อเจ้าขา คนที่ใกล้จะตายมีหลายคน ควรจะแนะนำให้วางอารมณ์แบบจับนิมิตแบบใด จึงจะเหมาะสมและเข้านิพพานได้ดีเจ้าคะ…?”

หลวงพ่อ :- “ถ้าคนป่วย ถ้าป่วยมากมีทุกขเวทนามาก ไม่ควรแนะนำอย่างอื่น ควรแนะนำสั้นๆ ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่านะ ถ้าไปแนะนำยาวๆ จะเกิดอาการกลุ้ม กลุ้มแทนที่จะไปนิพพานก็จะดันไปนรกไป

ถ้าเราต้องการให้เขาไปนิพพานมันก็ยากอยู่นะ ให้นึกว่า นิพพานะ สุขัง บอกสั้นๆ อย่าบอกยาวนะ ถ้าคิดว่าป้องกันไม่ลงนรก ให้ภาวนาว่า พุทโธ ถ้าเขาภาวนาไม่ไหว ให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์ใดก็ได้ นึกถึงพระไว้ นึกถึงพระสงฆ์ก็ได้ อย่าไปแนะนำยาวๆ คือว่าเวลานั้นทุกขเวทนามากจะกลุ้ม

แนะนำให้ดีนะ…ถ้าแนะไม่ดีจะลงไป ดีไม่ดีจิตใจเขาดีอยู่แล้ว เราพูดมากไป เขากลุ้มจะลงนรกไป”

ผู้ถาม :- “ก็ต้องดูตาม้าตาเรือ”

หลวงพ่อ :- “ดูตาคน ถ้าตาลอยๆ ตาปรือๆ อย่าไปพูดมาก”

จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔ หน้า ๑๐๗-๑๐๘ (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

เรื่องนี้ถูกเขียนใน หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร