๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระฯ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว

วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ณ ศูนย์พุทธศรัทธาปี ๒๕๕๕

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม ๒๕๕๗ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร