สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for ธันวาคม 28th, 2011

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๑

3 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑

คำนำ

พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มิถุนายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๑

[พระธรรมเดือน สิงหาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กันยายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ธันวาคม ๒๕๔๑

ขอรับแผ่นซีดี