สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for the ‘กิจกรรม ๒๕๕๗’ Category

กำหนดการงานบวชวันวิสาขบูชา ๑๐-๑๓ พ.ค.๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน กำหนดการงานบวชวันวิสาขบูชา ๑๐-๑๓ พ.ค.๒๕๕๗

๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๔
พิธียกฉัตรซุ้มสมเด็จองค์ปฐม ปางพุทธลีลาประทานพร
และงานทอดผ้าป่าประจำปี ๒๕๕๗
เพื่อสมทบทุนสร้างสร้างซุ้มประตูทางเข้าศูนย์ฯ
และสร้างวิหารทานต่างๆ ของศูนย์พุทธศรัทธา

น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

อ่านต่อ »

๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระฯ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระฯ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว

วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ ณ ศูนย์พุทธศรัทธาปี ๒๕๕๕

๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถวายสังฆทานเพื่อแผ่นดิน

ปิดความเห็น บน ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถวายสังฆทานเพื่อแผ่นดิน

ขอเชิญโมทนาบุญถวายมหาสังฆทานเพื่อแผ่นดิน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ซึ่งถวายพร้อมกันทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

สังฆทานของศูนย์พุทธศรัทธา
พระบรมสารีริกธาตุเพชรหลายร้อยองค์, พระแก้วมรกตจำลอง ๓ องค์,
ผ้าไตรจีวร, หนังสือธรรมะหลวงพ่อพระราชพรหมยาน, เครื่องไทยทาน,
กระเช้าผลไม้และน้ำผลไม้ต่างๆ, ดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัย

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทานและภัตตาหาร จากนั้นนำอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดิน

ขอทุกท่านโมทนาบุญร่วมกันครับ

กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๓
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

อ่านต่อ »

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๗

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

มกราคม ๒๕๕๗
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีบวงสรวงและยกฉัตรวัดพระธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุง
วัดพระธาตุผาเงา,วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุ่น,วัดห้วยปลากั้ง
วัดแสงแก้วโพธิญาณ และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๓
“วันมาฆบูชา” วันศุกร์ที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

เมษายน ๒๕๕๗
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๔ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มิถุนายน ๒๕๕๗
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

กรกฎาคม ๒๕๕๗
พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจร
วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุง,วัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๕
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

กันยายน ๒๕๕๗
งานทำบุญครบรอบ ๒๒ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ตุลาคม ๒๕๕๗
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน)
วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่
และถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ

ธันวาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๖
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล

ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา
โอนปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

โอนผ่านธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ เลขที่ 211-2-32879-6

SWIFT Code KASITHBK   Account No 211-2-32879-6
KASIKORNBANK Phraphutthabat,Saraburi,Thailand
Account Name MR.CHANA SIRIPAIROJN

สอบถามเพิ่มเติม email : info@buddhasattha.com
อ.ชนะ สิริไพโรจน์ โทรฯ  084-1076106
อ.วิภาพร วิรัชกุล โทรฯ  081-9370244

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ

นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุงและชมพระตำหนักฯ, วัดพระธาตุผาเงา, กราบพระพุทธนวล้านตื้อ สามเหลี่ยมทองคำ, แวะซื้อของฝากตลาดแม่สาย, วัดถ้ำผาจม, วัดห้วยปลากั้ง, วัดแสงแก้วโพธิญาณ และวัดร่องขุ่น

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

๑๗.๓๐ น.รถออกจากท่าลาน ๑๗.๔๕ น.ออกจากท่าเรือ
๑๘.๐๐ น.ออกจากบ้านหมอ ๑๘.๓๐ น.ออกจากพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

๐๖.๐๐ น.ถึง อ.แม่จัน รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐ น.ออกเดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงวัดพระธาตุจอมกิตติ
๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางไปถวายสังฆทาน-ฟังธรรมวัดพระธาตุผาเงา
๑๑.๓๐ น.ออกเดินทางไปกราบสักการะพระพุทธนวล้านตื้อ สามเหลี่ยมทองคำ
๑๒.๓๐ น.ออกเดินทางไปตลาดแม่สาย รับประทานอาหารกลางวันและซื้อของฝาก
๑๖.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาจม (รับประทานอาหารเย็น หรือซื้อไปรับประทานที่วัด)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๐๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปพระธาตุดอยตุง ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางไปพระตำหนักดอยตุง
๑๑.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดห้วยปลากั้ง ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม
๑๔.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดแสงแก้วโพธิญาณ ร่วมทำบุญงานฉลองวัด
๑๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดร่องขุ่น ชมวัดและทำบุญตามอัธยาศัย(อาหารเย็น)
๑๗.๓๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ