สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for the ‘ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น’ Category

เสียงธรรม-ธรรมนำสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๕

3 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๕
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

[ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่ ๑๕

คำนำ-พระธรรมเดือนมกราคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนเมษายน ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนกันยายน ๒๕๔๕

พระธรรมเดือนธันวาคม ๒๕๔๕

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๘

1 Comment

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๘
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่ ๘

คำนำในการจัดพิมพ์

พระธรรมเดือนมกราคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ (ต่อ)

พระธรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนกันยายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนตุลาคม ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘

พระธรรมเดือนธันวาคม ๒๕๓๘

ติดต่อขอรับซีดี

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๑

3 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑

คำนำ

พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มิถุนายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๑

[พระธรรมเดือน สิงหาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กันยายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ธันวาคม ๒๕๔๑

ขอรับแผ่นซีดี

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๔

3 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๔
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๔

คำนำ-พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔<

พระธรรมเดือน มิถุนายน ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๔๔

พระธรรมเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๔

ปกิณกะธรรม

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๐

2 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๐
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๐

คำนำ

พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน สิงหาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน กันยายน ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๐

พระธรรมเดือน ธันวาคม ๒๕๔๐

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๗

5 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๗
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๑

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๒

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๓

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๔

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๕

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๖

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๗

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๘

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๙

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๑๐

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๑๑

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอน ๑๒

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๗ ตอนจบ