งานบูรณะซ่อมแซม “ศาลาพระสุธรรมยานเถระ”

googleb8a8b4a179b4296b

ศาลาพระสุธรรมยานเถระ” เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๒
ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้มีดำริให้สร้างขึ้น
หลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๒
ตั้งแต่เรื่มสร้างจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ ๓๐ ปี

ทางศูนย์พุทธศรัทธา จะดำเนินการบูรณะซ่อมแซมศาลาพระสุธรรมยานเถระและมณฑปจตุรมุข
เป็นเวลาและโอกาสแสดงความเคารพสักการะแด่องค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง) อันเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ในจิตใจของพวกเรา ถึงเวลาที่ อ.วิภาพรและลูกหลาน รวมทั้งพุทธบริษัททั้งหลาย จะขออนุญาตอัญเชิญป้ายพระนามของหลวงพ่อ
ที่ได้มอบหมายไว้ให้แก่เราเป็นชื่อของศาลามณฑปจตุรมุขเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม, สมเด็จองค์ปัจจุบัน, หลวงปู่ปาน, หลวงพ่อพระราชพรหมยานและบุษบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้มอบพระนามของท่านในขณะนั้นให้เป็นชื่อของศาลามณฑปจตุรมุขหลังนี้
“ศาลาพระสุธรรมยานเถระ” และใกล้เวลาอันเป็นมงคลยิ่ง
ที่จะจัดให้มีการยกแผ่นป้ายพระนามของท่านขึ้นประดิษฐาน
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ อันเป็นช่วงงานบวชเนกขัมมะบารมี
ครั้งที่ ๑๐๑ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นหลักชัย
แห่งพระพุทธศาสนาและเป็นมหามงคลยื่งแก่ลูกหลานและ
พุทธบริษัททั้งหลาย

และเพื่อความเรียบร้อยสวยงามเมื่อจะถึงวันนั้น ทางศูนย์ฯ
จึงได้ชักชวนลูกหลานและพุทธบริษัท มาร่วมกันทำความ
สะอาดและทาสีศาลามณฑปจตุรมุขใหม่ให้สวยงามยิ่งขึ้น

จึงเปิดโอก่าสให้ทุกท่านที่เป็นลูกหลานและท่านที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อได้ร่วมทำบุญในการบูรณะซ่อมแซมและทำป้ายชื่อ “ศาลาพระสุธรรมยานเถระ” อันจัดเป็นบุญในส่วนของวิหารทาน

ท่านสามารถร่วมบริจาคปัจจัยร่วมบุญ
ได้ที่ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขา
วัดท่าซุง ๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบรี
อยู่ระหว่าง กม.ที่ ๑๑ – ๑๒ ถนนสายท่าเรือ – พระพุทธบาท

หรือโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ศูนย์พุทธศรัทธา
บัญชรออมทรัพย์เลขที่ ๐๐๗-๓-๖๕๙๓๒-๙

เราจะเริ่มดำเนินการทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมและทาสี
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ป็นต้นไป
ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์

ขอกราบอนุโมทนาในทุกกุศลจิต ในทุกกิจที่ท่านตั้งใจร่วมกัน
เพื่อได้ทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ หาประมาณมิได้ขององค์
หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)
และขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๑๐๑
และร่วมในพิธีเปิดป้าย “ศาลาพระสุธรรมยานเถระ”
ร่วมประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้แพร่กระจาย มั่นคงถาวรตลอด
กาลนาน จนกว่าจะครบอายุพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์
กำหนดไว้ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณชนะ สิริไพโรจน์ 081-8537803

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๑, กิจกรรมประจำปี, งานบุญศูนย์ฯ | ใส่ความเห็น

ประมวลภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๐

ประมวลภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๐

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๑, กิจกรรมประจำปี, งานบุญศูนย์ฯ, ธรรมะหลวงพ่อฤาษีฯ | ใส่ความเห็น

แจ้งข่าวงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๙ วันมาฆบูชา ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๙

วันมาฆบูชา ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

มีพิธีถวายพระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก ๔ ศอก ๒๔ องค์ แด่คณะสงฆ์วัดท่าซุง

และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะโรงครัว ศูนย์พุทธศรัทธา

(กำหนดการโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 036-200829,  081-8537803

วิธีการเดินทางมายังศูนย์พุทธศรัทธคลิก

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๑, ธรรมะหลวงพ่อฤาษีฯ | ใส่ความเห็น

กำหนดการฝึกมโนมยิทธิ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
เดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันเสาร์ที่ 3 – อาทิตย์ ที่ 4 = ฝึกมโนมยิทธิตามปกติ
วันเสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 11 = 
วันเสาร์ที่ 17 – อาทิตย์ที่ 18 = 
วันเสาร์ที่ 24 – อาทิตย์ที่ 25 = 

ท่านที่จะมาฝึกมโนมยิทธิ สิ่งที่ควรเตรียมตัวล่วงหน้า

๑. รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์

๒. ฝึกสมาธิ ด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก
พร้อมคำภาวนา นะมะ พะธะ หายใจเข้า
ภาวนาว่า นะมะ หายใจออก ภาวนาว่า พะธะ

๓. เมื่อภาวนาจนจิตเบาสบายแล้ว น้อมจิตนึกถึง
ภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ
พยายามทำบ่อยๆ จนอารมณ์ชิน การฝึกจะได้ผลเร็ว

๔.ก่อนที่จะมาฝึก กรุณาโทรฯแจ้งล่วงหน้า
ว่าจะมาฝึกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ พร้อม
จำนวนคนที่จะมาฝึก เพื่อทางศูนย์ฯ
จะได้จัดเตรียมครูฝึกให้พอเพียง
เบอร์โทรฯ ติดต่อ 081-8537803 

๕.วันที่จะมาฝึก เตรียมดอกไม้ ๓ สี ดอกอะไรสีอะไรก็ได้
ธูป ๓ ดอก เทียนหนักบาท ๑ เล่ม พร้อมเงินบูชาครู

๖.เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๓๐ น. กรุณามาถึงศูนย์ฯ ก่อนเที่ยงครึ่ง

๗.แต่งกายสุภาพตามสบาย ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว

๘.การฝึกใช้เวลาเพียงวันเดียว ไม่ต้องค้างคืน
(การฝึกแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ ๑ ถึง ๓ ชั่วโมง
ซึ่งก็แล้วแต่ผู้มาฝึก จะฝึกได้ช้าหรือเร็ว)

การเดินทางไปศูนย์พุทธศรัทธา

รถส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ การเดินทางใช้เส้นทางสายเอเชีย
จะสะดวกที่สุด คือ เข้าทางอ่างทอง
เมื่อใกล้ถึงทางแยกเข้าตัวเมืองอ่างทอง ให้ชิดซ้าย
วิ่งเล็นซ้ายสุด จะเห็นสะพานลอยขวางถนนอยู่ ให้ขับ
รถลอดสะพานลอยจะมีป้ายบอกไป อ.ท่าเรือ
ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานลอย แล้วขับตรงไปประมาณ
๒๖ ก.ม.ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๖ จะมีสะพานลอย
ข้ามทางรถไฟ ลงสะพานลอยจะเป็นสี่แยกไฟแดง
เป็นไฟแดงที่ 2 ซ้ายมือจะมีป้อมตำรวจ ให้เลี้ยวซ้าย
แล้วขับตรงไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ก็ถึง ศูนย์พุทธศรัทธา

รถตู้สาธารณะ
ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ปลายทาง อ.บ้านหมอ
มีรถออกทุกวัน/ทุก 1 ชั่วโมง
(รถของ Nooz.. Win Tour จะมาส่งให้ถึงศูนย์พุทธศรัทธา
และขากลับจะมารับให้โดยเพิ่มค่าบริการเล็กน้อย)
จากกรุงเทพฯ เที่ยวแรก ๐๗.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๒๐.๐๐ น.
สอบถามเรื่องรถตู้ ๐๘๑-๙๙๔๙๙๑๖, ๐๘๖-๑๓๖๗๑๗๘
ขากลับจาก อ.บ้านหมอ เข้ากรุงเทพฯ รถเที่ยวสุดท้าย
ออกเวลา ๑๘.๐๐ น.

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๑, งานบุญศูนย์ฯ | ใส่ความเห็น

กำหนดการฝึกมโนมยิทธิ พฤศจิกายน 2560

กำหนดการฝึกมโนมยิทธิ ศูนย์พุทธศรัทธา เดือน พฤศจิกายน 2560
4-5 พ.ย. ฝึกมโนมยิทธิตามปกติ
11-12 พ.ย. ฝึกมโนมยิทธิตามปกติ
18-19 พ.ย. ฝึกมโนมยิทธิตามปกติ
25-26 พ.ย. งดฝึกมโนมยิทธิ เพื่อเตรียมงานบวชเนกขัมมะบารมี 

ท่านที่จะมาฝึกมโนมยิทธิ สิ่งที่ควรเตรียมตัวล่วงหน้า

๑. รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์

๒. ฝึกสมาธิ ด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก
พร้อมคำภาวนา นะมะ พะธะ หายใจเข้า
ภาวนาว่า นะมะ หายใจออก ภาวนาว่า พะธะ

๓. เมื่อภาวนาจนจิตเบาสบายแล้ว น้อมจิตนึกถึง
ภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ
พยายามทำบ่อยๆ จนอารมณ์ชิน การฝึกจะได้ผลเร็ว

๔.ก่อนที่จะมาฝึก กรุณาโทรฯแจ้งล่วงหน้า
ว่าจะมาฝึกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ พร้อม
จำนวนคนที่จะมาฝึก เพื่อทางศูนย์ฯ
จะได้จัดเตรียมครูฝึกให้พอเพียง
เบอร์โทรฯ ติดต่อ 081-8537803 หรือ 081-9370244

๕.วันที่จะมาฝึก เตรียมดอกไม้ ๓ สี ดอกอะไรสีอะไรก็ได้
ธูป ๓ ดอก เทียนหนักบาท ๑ เล่ม พร้อมเงินบูชาครู

๖.เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๓๐ น. กรุณามาถึงศูนย์ฯ ก่อนเที่ยงครึ่ง

๗.แต่งกายสุภาพตามสบาย ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว

๘.การฝึกใช้เวลาเพียงวันเดียว ไม่ต้องค้างคืน
(การฝึกแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ ๑ ถึง ๓ ชั่วโมง
ซึ่งก็แล้วแต่ผู้มาฝึก จะฝึกได้ช้าหรือเร็ว)

การเดินทางไปศูนย์พุทธศรัทธา

รถส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ การเดินทางใช้เส้นทางสายเอเชีย
จะสะดวกที่สุด คือ เข้าทางอ่างทอง
เมื่อใกล้ถึงทางแยกเข้าตัวเมืองอ่างทอง ให้ชิดซ้าย
วิ่งเล็นซ้ายสุด จะเห็นสะพานลอยขวางถนนอยู่ ให้ขับ
รถลอดสะพานลอยจะมีป้ายบอกไป อ.ท่าเรือ
ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานลอย แล้วขับตรงไปประมาณ
๒๖ ก.ม.ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๖ จะมีสะพานลอย
ข้ามทางรถไฟ ลงสะพานลอยจะเป็นสี่แยกไฟแดง
เป็นไฟแดงที่ 2 ซ้ายมือจะมีป้อมตำรวจ ให้เลี้ยวซ้าย
แล้วขับตรงไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ก็ถึง ศูนย์พุทธศรัทธา

รถตู้สาธารณะ
ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ปลายทาง อ.บ้านหมอ
มีรถออกทุกวัน/ทุก 1 ชั่วโมง
(รถของ Nooz.. Win Tour จะมาส่งให้ถึงศูนย์พุทธศรัทธา
และขากลับจะมารับให้โดยเพิ่มค่าบริการเล็กน้อย)
จากกรุงเทพฯ เที่ยวแรก ๐๗.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๒๐.๐๐ น.
สอบถามเรื่องรถตู้ ๐๘๑-๙๙๔๙๙๑๖, ๐๘๖-๑๓๖๗๑๗๘
ขากลับจาก อ.บ้านหมอ เข้ากรุงเทพฯ รถเที่ยวสุดท้าย
ออกเวลา ๑๘.๐๐ น.

 

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๐, งานบุญศูนย์ฯ | ใส่ความเห็น

วันอาทิตย์ที่ 3 – 5 ธันวาคม 2560

วันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๙๘
งานทำบุญครบรอบ ๓๒ ปี การก่อตั้งศูนย์พุทธศรัทธา

ณ ศูนย์พทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทรฯ 081-8537803

กำหนดการโดยละเอียด ติดตามได้จาก fanpage ของศูนย์ฯ

https://www.facebook.com/BuddhaSattha
https://www.facebook.com/BuddhaSattha.Saraburi
https://www.facebook.com/BuddhaSattha.Radio
https://www.facebook.com/BuddhaSattha.Media

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๐, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, งานบุญศูนย์ฯ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น