ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๖๒

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ศูนย์พุทธศรัทธา
ประจำปี ๒๕๖๒

มกราคม 

๑. งานทอดผ้าป่าประจำปี หลวงพ่อเพชร วชิรมโน สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรักงสี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒    ออกเดินทางจากศูนย์พุทธศรัทธา ๐๕.๐๐ น.
๒. พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระภาวนาโกศล
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ออกเดินทางจากศูนย์พุทธศรัทธา ๐๖.๐๐ น.

กุมภาพันธ์

๓. งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๓
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน 
วันเสาร์ที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มีนาคม

๔. งานทำบุญประจำปี วัดท่าซุง 
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ออกเดินทางจากศูนย์พุทธศรัทธา ๐๖.๐๐ น.

เมษายน

๕. พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ 
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒  เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม

๖. งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๔ 
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของโลก “วันวิสาขบูชา” 
วันเสาร์ที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิถุนายน

๗. ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

กรกฎาคม

๘. พิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒
๙. ธรรมทัศนาจร
นำท่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ถวายเทียนพรรษาวันท่าซุง วัดอัมพวัน วัดเขาวงพระจันทร์ 
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิงหาคม

๑๐. งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๕ 
เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องใน”วันแม่แห่งชาติ” และทอดผ้าป่าประจำปี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา 
วันเสาร์ที่ ๑๐ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๑. งานทำบุญวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเพชร วชิรมโน 
วันอาทิตย์ที่ … สิงหาคม ๒๕๖๒ (รอกำหนดการ)

กันยายน

๑๒. งานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

ตุลาคม

๑๓. พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี 
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๔. ธรรมทัศนาจร งานทอดดกฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๕.ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ (รอกำหนดการ)

ธันวาคม

๑๖.งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๑๐๖
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระราชกุศล เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” และงานทำบุญครบรอบ ๓๔ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา 
วันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปัณโณมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ ของเดือน
และมีฝึกมโนมยิทธิ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
(ยกเว้น วันศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์ ที่ตรงกับงานบวชเนกขัมมะฯ หรือธรรมทัศนาจร)

ขอเชิญรับฟังรายการ “เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา” ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดบึงลัฏฐิวัน คลื่น เอฟ เอ็ม ๑๐๑ เม็กเฮริท
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เริ่มเวลาประมาณ ๑๖ใ๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
และสามารถรับฟังผ่านแอพลิเคชั่น โหลดที่ Play Store พิมพ์คำว่า “วัดบึงลัฎฐิวัน” ที่ค้นหาและทำการติดตั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองที่นั่งรายการธรรมทัศนาจร ติดต่อได้ที่
ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง
โทร. 081-8537803, 081-9370244