เชิญร่วมบวชเนกขัมมะบารมี 12 – 14 สิงหาคม 2566

วันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญมหากุศล

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๑๐๘

…………………………………………………..

น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

และวันแม่แห่งชาติ

ณ ศูนย์พทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

………………………………………………….

ท่านที่จะไปร่วมงานบวช แจ้งความจำนงได้ที่หน้ากิจกรรมนี้ หรือกล่องข้อความเพจ

หรือโทร : 064-598-8878 , 092-494-5665

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๖, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, กิจกรรมประจำปี, มโนมยิทธิ | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

ปฏิทินการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

▷ มีฝึกมโนมยิทธิ ทุกเสาร์และอาทิตย์
ยกเว้น วันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ตรงกับงานบุญของศูนย์ฯ
…………………………………………………

▷ เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
▷ เตรียมเครื่องบูชาครูดังนี้
ดอกไม้ ๓ สี, ธูป ๓ ดอก, เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม, เงินบูชาครู ๒๕ สตางค์ขึ้นไป
▷ แต่งกายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว)
▷ แจ้งขอเข้ารับการฝึก 089-191-1448 , 064-598-8878
(เพื่อความสะดวกกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอย่างน้อย ๑ วัน)
…………………………………………………
.
▷ กำหนดการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
เดือนพ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖
.
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
…………………………………………………
.

ศูนย์พุทธศรัทธา

สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

BuddhaSattha #มโนมยิทธิ #เสียงธรรม

พระธรรมคำสอนสมเด็จองค์ปฐม

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน #นิพพาน

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ #กรรมฐาน

ศูนย์พุทธศรัทธามีฝึกมโนมยิทธิ

บวชเนกขัมมะบารมี #กิจกรรมบำเพ็ญกุศล

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๖, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, มโนมยิทธิ | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

ปฏิทินการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดการฝึกมโนมยิทธิ เดือนเมษายน ๒๕๖๖

▷ มีฝึกมโนมยิทธิ ทุกเสาร์และอาทิตย์

ยกเว้น วันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ตรงกับงานบุญของศูนย์ฯ

…………………………………………………………………….

▷ เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.

เตรียมเครื่องบูชาครูดังนี้

ดอกไม้ ๓ สี, ธูป ๓ ดอก, เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม, เงินบูชาครู ๒๕ สตางค์ขึ้นไป

▷ แต่งกายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว)

▷ แจ้งขอเข้ารับการฝึก 089-191-1448 , 064-598-8878

(เพื่อความสะดวกกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอย่างน้อย ๑ วัน)

…………………………………………………

.▷ กำหนดการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

.ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

…………………………………………………

.#ศูนย์พุทธศรัทธา

#สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

#BuddhaSattha#มโนมยิทธิ#เสียงธรรม

#พระธรรมคำสอนสมเด็จองค์ปฐม

#หลวงพ่อพระราชพรหมยาน#นิพพาน

#หลวงพ่อฤาษีลิงดำ#กรรมฐาน

#ศูนย์พุทธศรัทธามีฝึกมโนมยิทธิ

#บวชเนกขัมมะบารมี#กิจกรรมบำเพ็ญกุศล

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๖, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, มโนมยิทธิ | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

กำหนดการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดการฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ศูนย์พุทธศรัทธาสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน (สาขาวัดท่าซุง)

▷ มีฝึกมโนมยิทธิ ทุกเสาร์และอาทิตย์

ยกเว้น วันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ตรงกับงานบุญของศูนย์ฯ

…………………………………………….

▷ เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.

▷ เตรียมเครื่องบูชาครูดังนี้

ดอกไม้ ๓ สี, ธูป ๓ ดอก, เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เล่ม, เงินบูชาครู ๒๕ สตางค์ขึ้นไป

▷ แต่งกายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว)

▷ แจ้งขอเข้ารับการฝึก 089-191-1448 , 064-598-8878

(เพื่อความสะดวกกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอย่างน้อย ๑ วัน)

…………………………………………………

…………………………………………………

.

#ศูนย์พุทธศรัทธา

#สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

#BuddhaSattha#มโนมยิทธิ#เสียงธรรม

#พระธรรมคำสอนสมเด็จองค์ปฐม

#หลวงพ่อพระราชพรหมยาน#นิพพาน

#หลวงพ่อฤาษีลิงดำ#กรรมฐาน

#ศูนย์พุทธศรัทธามีฝึกมโนมยิทธิ

#บวชเนกขัมมะบารมี#กิจกรรมบำเพ็ญกุศล

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๖, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, มโนมยิทธิ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ครบรอบ ๓๗ ปี /๒๕๖๕

… กำลังจัดเตรียมข้อมูล …

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๕, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

ขอเชิญอนุโมทนาบุญทอดกฐิน

จากที่ทุกท่านได้ร่วมบุญทอดกฐินพร้อมทั้งร่วมบุญผาติกรรมพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปิดทองประดับเพชรหน้าตัก ๔ ศอก ในองค์กฐิน ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะศูนย์พุทธศรัทธาได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
…ปัจจัยถวายร่วมบุญกฐิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท
…และผาติกรรมพระสมเด็จองค์ปฐม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐ บาท

จึงขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

โพสท์ใน กิจกรรม ๒๕๖๕, กิจกรรมบำเพ็ญกุศล, งานบุญศูนย์ฯ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น