สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘กิจกรรม’

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตลอดปี ปฏิทินบำเพ็ญกุศลปี ๒๕๕๖

ดำริในการสร้างศูนย์พุทธศรัทธาของหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างซุ้มและปิดทองประดับเพชร
สมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก

แบบอาคารที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมขนาด ๒๔ x ๕ เมตร เป็นอาคาร ๒ ชั้น
พร้อมห้องน้ำ ๑๐ ห้อง ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ ๑ ล้าน ๔ แสนบาท

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ส.ค.ส.๒๕๕๖ พรปีใหม่จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

ชมภาพพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพุทธลีลา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๖ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรอิสาน ๒๕๕๖ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันแม่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

งานบวชวันพ่อ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตลอดปี      ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๕

ขอเชิญร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

พิธีอัญเชิญพระศพหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง กลับวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันมาฆบูชา ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันวิสาขบูชา ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรอิสาน ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรตะวันออก ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีฉลององค์กฐิน ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน) ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชเนกขัมมะบารมี วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๕ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตลอดปี      ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ขอเชิญร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชมภาพสมเด็จพระพุทธกัสสปที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว

ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินและสิ่งของถวายวัดท่าซุง

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระฯ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันแม่ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ ๒๕๒๘-๒๕๕๓

ปิดความเห็น บน ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ ๒๕๒๘-๒๕๕๓

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พุทธศรัทธา
ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ ๒๕ ปีในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศูนย์พุทธศรัทธาได้มีการบำเพ็ญกุศลรวมทั้งการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เรื่อยมา ในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระสุธรรมยานเถระ” ได้เมตตามาโปรดศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธาเป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงต่อวัดท่าซุง ได้โปรดให้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิอำนวยการขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระจิต

สิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุต่างๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งที่ดินคิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นจำนวนเงินประมาณ ๓๗ ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแรงศรัทธาของคณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์พุทธศรัทธา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถวายเพื่อบูชาพระคุณอันไพศาลของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ »

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พุทธศรัทธา

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พุทธศรัทธา
ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

      ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะครบ ๒๐ ปีในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ศูนย์พุทธศรัทธาได้มีการบำเพ็ญกุศลรวมทั้งการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เรื่อยมา ในปี ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระสุธรรมยานเถระ” ได้เมตตามาโปรดศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ณ ศูนย์พุทธศรัทธา และได้เมตตารับศูนย์พุทธศรัทธาเป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงต่อวัดท่าซุง ได้โปรดให้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิอำนวยการขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระจิต

สิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุต่างๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งที่ดินคิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ จนถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๔๘ เป็นจำนวนเงินประมาณ ๒๒ ล้านเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแรงศรัทธาของคณะกรรมการและสมาชิกของศูนย์พุทธศรัทธา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถวายเพื่อบูชาพระคุณอันไพศาลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ »

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลประจำปี ศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลประจำปี ศูนย์พุทธศรัทธา

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลประจำปี

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

 

ปฏิบัติพระกรรมฐานทุกวันศุกร์ ๑๙.๓๐ น.

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล ทำวัตรสวดมนต์ ถวายสังฆทาน ฟังธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปันโน และปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เริ่มเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. (มีพระสุปฏิปันโนมาเจริญศรัทธาทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน)

ฝึกมโนมยิทธิทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ๑๒.๓๐ น.

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการฝึกมโนมยิทธิ เป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์ฯ)

งานบวชเนกขัมมะบารมี

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลบวชใจ เพื่อสะสมบารมีในด้านเนกขัมมะขึ้นเป็นประจำปีละ ๔ ครั้ง

๑.งานบวชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชา เดือนกุมภาพันธ์
๒.งานบวชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม
๓.งานบวชเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๔.งานบวชเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

งานทอดผ้าป่าประจำปี

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าประจำปีขึ้นในวันวิสาขบูชา เพื่อหาทุนในการก่อสร้างมณฑปจตุรมุข ซึ่งยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก

สำหรับผ้าป่าประจำปีจะจัดเป็นพิเศษกว่าปกติ โดยจะจัดให้มีผ้าป่ากองพิเศษ และจะพิมพ์ซองบอกบุญมายังสมาชิกของศูนย์ที่เคยมาบวชปฏิบัติธรรม และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ส่วนงานบวชเนกขัมมะบารมีทุกครั้งจะมีการทอดผ้าป่าด้วยเป็นประจำ

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดงานทำบุญวันสงกรานต์เป็นประจำ โดยกำหนดในวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปี จะมีพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระ และจัดเป็นงานวันกตัญญู คือมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว

รายการธรรมทัศนาจร

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดรายการธรรมทัศนาจร นำสมาชิกเดินทางไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน และฟังธรรมโอวาท จากพระสุปฏิปันโนตามภาคต่างๆ มีภาคเหนือ ภาคอิสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยทางศูนย์ฯได้จัดทำปฏิทินบำเพ็ญกุศลแจกให้สมาชิกทราบเป็นประจำ

รายการเสียงธรรม

ศูนย์พุทธศรัทธา ได้จัดรายการ “เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา” ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.ถึง ๐๗.๐๐ น.

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘