สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘พระกรรมฐาน’

อานิสงส์การเจริญพระกรรมฐาน

ปิดความเห็น บน อานิสงส์การเจริญพระกรรมฐาน

อานิสงส์การเจริญพระกรรมฐาน
โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ผู้ถาม :- “คำว่า สมถกรรมฐาน กับ วิปัสสนากรรมฐาน มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรครับ?”

หลวงพ่อ :- “สมถะนี่เป็นจุดเริ่มต้นทำจิตให้เป็นสมาธิ ท่านมีความหมายว่าทำจิตให้สงบจากนิวรณ์ ๕ สำหรับวิปัสสนาเป็นการใช้ปัญญา พิจารณาร่างกาย เพื่อตัดกิเลส มันต่างกันตรงนี้

การทำจิตให้เป็นสมาธิ ก็เพื่อไม่ให้จิตวุ่นวาย เมื่อจิตไม่วุ่นวายแล้ว ก็ใช้ปัญญาพิจารณา คือยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริง เกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ เมื่อทรงชีวิตอยู่มันก็ป่วยไข้ไม่สบาย มีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ เมื่อมีชีวิตอยู่ต้องมีการนินทาสรรเสริญ กระทบกระทั่ง และในที่สุดเราก็ตาย นี่เป็นของธรรมดา ถ้าอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเรา เราจะไม่หวั่นไหวในอารมณ์ ถือว่ามันเป็นธรรมดาของการเกิด”

ผู้ถาม:- “สมถะนี่ตัดกิเลสได้ไหมครับ…?”

หลวงพ่อ:- “ยังตัดกิเลสไม่ได้ แต่ว่าระงับได้”

ผู้ถาม:- “มันแตกต่างกันอย่างไรครับ…?”

หลวงพ่อ:- “คำว่าระงับ ก็เปรียบเหมือนกับเรามีสัตว์ร้ายอยู่ตัวหนึ่ง ถ้ามันจะกัดเรา วิธีระงับ ก็คือจับมันมัดหรือกดมันไว้ ไม่ให้ทำร้าย ส่วนคำว่าตัดหรือวิปัสสนาญาณนั้น ก็หมายถึงฆ่าสัตว์ร้ายนั้นไม่ให้มีฤทธิ์ต่อไป เข้าใจไหม…?”

อ่านต่อ »

เสียงธรรม-พระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖)

3 Comments

ชุดพระกรรมฐาน ๔๐ (จริต ๖)
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

ราคะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๘

ราคะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๙

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๐

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๑

กรรมฐานแก้ราคะจริต ๓ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๒

โทสะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๓

โทสะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๔

กรรมฐานแก้โทสะจริต สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๕

วิตกจริต-โมหะจริต ๑ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๖

วิตกจริต-โมหะจริต ๒ สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๗

กรรมฐานแก้วิตกจริต-โมหะจริต สาระธรรม บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๑๘

ศรัทธาจริต ๑ สาระธรรม พระภูมิเจ้าที่ โดย พ.อ.เสนาะ จินตรัตน์ ๑

ศรัทธาจริต ๒ สาระธรรม พระภูมิเจ้าที่ โดย พ.อ.เสนาะ จินตรัตน์ ๒

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๑ สาระธรรม วิญญาณฟ้องตำรวจ

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๒ สาระธรรม เปรตวัดสุทัศน์

กรรมฐานแก้ศรัทธาจริต ๓ สาระธรรม หลวงพ่อจุฬปราบปีศาจเจ้าดอยเหนือ

พุทธจริต ๑ สาระธรรม หลวงพ่อตอบปัญหาเรื่องนรกสวรรค์พระนิพพาน

กรรมฐานของพุทธจริต ๑ สาระธรรม กฏแห่งกรรมของพระอุตตระเถระ

กรรมฐานของพุทธจริต ๒ สาระธรรม นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๑

กรรมฐานของพุทธจริต ๓ สาระธรรม นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๒

เสียงธรรม-การปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้น

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-การปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้น

ชุดการปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้น
โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

เรื่อง การแก้อารมณ์ฟุ้ง ๑ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๔

เรื่อง การแก้อารมณ์ฟุ้ง ๒ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๕

เรื่อง อิทธิบาท ๔ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๖

เรื่อง บารมี ๑๐ สาระธรรมเรื่อง บันทึกลับภิกษุนิรนาม ๗

เรื่อง หมวดพระอริยเจ้า ๑ สาระธรรมเรื่อง พระเจอผีหัวขาด ๑

เรื่อง หมวดพระอริยเจ้า ๒ สาระธรรมเรื่อง พระเจอผีหัวขาด ๒

หัวใจการเจริญพระกรรมฐาน

ปิดความเห็น บน หัวใจการเจริญพระกรรมฐาน

หัวใจการเจริญพระกรรมฐาน
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

      ให้ระงับความคิด ที่จะไปนั่งเพ่งเล็งชาวบ้านเขา คนนั้นดี คนนี้เลว ดูใจเราเฉพาะเท่านั้น ว่าใจของเรามันดี หรือว่าใจของเรามันเลว ใช้สติสัมปชัญญะควบคุมให้มีศีลบริสุทธิ์ ระงับนิวรณ์ห้าประการได้ทุกขณะ ทรงพรหมวิหารสี่

อ่านต่อ »