สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘อิสาน’

ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

ปิดความเห็น บน ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

      เมื่อวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ศูนย์พุทธศรัทธานำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคอิสาน กราบสักการะพระพุทธรูปและนมัสการสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »

ภาพธรรมทัศนาจรอิสาน ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

1 Comment

      เมื่อวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศูนย์พุทธศรัทธานำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคอิสาน วัดพุทธอุทยาน(หลวงพ่อกล้วย), วัดป่าโนนวิเวก, วัดป่าภูก้อน, กราบหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย และวัดสุทธารมณ์ ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »

กำหนดการธรรมทัศนาจรอิสาน ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ปิดความเห็น บน กำหนดการธรรมทัศนาจรอิสาน ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

      วันศุกร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศูนย์พุทธศรัทธา ธรรมทัศนาจรอิสาน นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน วัดป่าพุทธอุทยาน(หลวงพ่อกล้วย), วัดป่าโนนวิเวก, วัดป่าภูก้อน, วัดอรัญญบรรพต กราบหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย และวัดสุทธารมณ์

อ่านต่อ »

ภาพธรรมทัศนาจรอิสาน ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

7 Comments

        เมื่อวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์พุทธศรัทธานำผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนสายอิสาน กราบสักการะพระพุทธรูปและนมัสการสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »

กำหนดการธรรมทัศนาจรอิสาน ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ปิดความเห็น บน กำหนดการธรรมทัศนาจรอิสาน ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคอิสาน

      วันศุกร์ที่ ๓-วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ ศูนย์พุทธศรัทธาจะนำผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม จากพระสุปฏิปันโนสายอิสาน กำหนดการโดยย่อมีดังนี้ :

คลิกชมภาพธรรมทัศนาจรอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๔-๖ มิ.ย. ๒๕๕๓

5 Comments

ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

      ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดรายการธรรมทัศนาจรภาคอิสานเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ เมื่อวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้นำคณะฯ ไปร่วมถวายสังฆทานและฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคอิสาน พร้อมสักการะบูชาสถานที่สำคัญ ดังนี้

        ๑. วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
        ๒. วัดป่าคูณคำวิปัสนา จ.สกลนคร
        ๓. วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ จ.สกลนคร
        ๔. วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
        ๕. พระธาตุพนม จ.นครพนม
        ๖. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
        ๗. วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น

ได้รวบรวมปัจจัยทำบุญตามวัดต่างๆ ไม่รวมที่ทำบุญใส่ตู้ตามอัธยาศัย เป็นเงินทั้งสิ้นรวม ๖๑,๙๘๙.๐๐ บาท ขอทุกท่านได้โมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »