สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘2557’

กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๓
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

อ่านต่อ »

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๗

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

มกราคม ๒๕๕๗
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีบวงสรวงและยกฉัตรวัดพระธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุง
วัดพระธาตุผาเงา,วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุ่น,วัดห้วยปลากั้ง
วัดแสงแก้วโพธิญาณ และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๓
“วันมาฆบูชา” วันศุกร์ที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

เมษายน ๒๕๕๗
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๔ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มิถุนายน ๒๕๕๗
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

กรกฎาคม ๒๕๕๗
พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจร
วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุง,วัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๕
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

กันยายน ๒๕๕๗
งานทำบุญครบรอบ ๒๒ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ตุลาคม ๒๕๕๗
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน)
วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่
และถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ

ธันวาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๖
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล

ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา
โอนปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

โอนผ่านธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ เลขที่ 211-2-32879-6

SWIFT Code KASITHBK   Account No 211-2-32879-6
KASIKORNBANK Phraphutthabat,Saraburi,Thailand
Account Name MR.CHANA SIRIPAIROJN

สอบถามเพิ่มเติม email : info@buddhasattha.com
อ.ชนะ สิริไพโรจน์ โทรฯ  084-1076106
อ.วิภาพร วิรัชกุล โทรฯ  081-9370244

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ

นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุงและชมพระตำหนักฯ, วัดพระธาตุผาเงา, กราบพระพุทธนวล้านตื้อ สามเหลี่ยมทองคำ, แวะซื้อของฝากตลาดแม่สาย, วัดถ้ำผาจม, วัดห้วยปลากั้ง, วัดแสงแก้วโพธิญาณ และวัดร่องขุ่น

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

๑๗.๓๐ น.รถออกจากท่าลาน ๑๗.๔๕ น.ออกจากท่าเรือ
๑๘.๐๐ น.ออกจากบ้านหมอ ๑๘.๓๐ น.ออกจากพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

๐๖.๐๐ น.ถึง อ.แม่จัน รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐ น.ออกเดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงวัดพระธาตุจอมกิตติ
๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางไปถวายสังฆทาน-ฟังธรรมวัดพระธาตุผาเงา
๑๑.๓๐ น.ออกเดินทางไปกราบสักการะพระพุทธนวล้านตื้อ สามเหลี่ยมทองคำ
๑๒.๓๐ น.ออกเดินทางไปตลาดแม่สาย รับประทานอาหารกลางวันและซื้อของฝาก
๑๖.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาจม (รับประทานอาหารเย็น หรือซื้อไปรับประทานที่วัด)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์
๐๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปพระธาตุดอยตุง ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางไปพระตำหนักดอยตุง
๑๑.๓๐ น.ออกเดินทางไปวัดห้วยปลากั้ง ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม
๑๔.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดแสงแก้วโพธิญาณ ร่วมทำบุญงานฉลองวัด
๑๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปวัดร่องขุ่น ชมวัดและทำบุญตามอัธยาศัย(อาหารเย็น)
๑๗.๓๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ส.ค.ส.๒๕๕๗ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ส.ค.ส.๒๕๕๗ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ส.ค.ส.๒๕๕๗ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

พรปีใหม่ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ปิดความเห็น บน พรปีใหม่ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

พรปีใหม่ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาถึง ขอลูกรักทุกคนจงหมดทุกข์
มีความสุขสมบูรณ์ และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
มีความอุดมในทรัพย์สินด้วยประการทั้งปวงเถิด

ลูกรักทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ว่าความตายเป็นของเที่ยง
ก่อนที่เราจะตาย จงคิดว่าเราจะตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
และไม่มีการตายต่อไป นั่นคือพระนิพพาน

หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๙