สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Archive for ธันวาคม, 2011

พรปีใหม่ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

1 Comment

พรปีใหม่ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ปิดความเห็น บน ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา

ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากศูนย์พุทธศรัทธา มอบแด่ทุกท่านครับ

เสียงธรรม-ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๑

3 Comments

เสียงธรรมธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑
รวบรวมโดย พล.ต.ท.น.พ.สมศักดิ์ สืบสงวน เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๑๑

คำนำ

พระธรรมเดือน มกราคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มีนาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน เมษายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน มิถุนายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๑

[พระธรรมเดือน สิงหาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน กันยายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๑

พระธรรมเดือน ธันวาคม ๒๕๔๑

ขอรับแผ่นซีดี

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

ปิดความเห็น บน กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

กำหนดการธรรมทัศนาจรภาคเหนือ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

อ่านต่อ »

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๕

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

มกราคม ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
นมัสการพระธาตุจอมกิตติ ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน
และสักการบูชาปูชนียสถานรวม ๙ วัด ซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย
รถออกจากท่าลาน ๑๘.๐๐ น. ท่าเรือ ๑๘.๑๕ น.
บ้านหมอ ๑๘.๓๐ น. พระพุทธบาท ๑๙.๐๐ น.

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
พิธีอัญเชิญพระศพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
และงานทำบุญครบรอบ ๑๙ ปีกาลมรณภาพของหลวงพ่อ
ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

มีนาคม ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๕
วันพุธที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน “วันมาฆะบูชา”
ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เมษายน ๒๕๕๕
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระฯ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

มิถุนายน ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๖ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของโลก “วันวิสาขบูชา”
วันเสาร์ที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ
กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕

ชมภาพธรรมทัศนาจรอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับ

สิงหาคม ๒๕๕๕
พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจร
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุงวัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดปัญจาภิรมย์

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๗
วันเสาร์ที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ชมภาพงานบวชวันแม่ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

กันยายน ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคตะวันออก
วันเสาร์ที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕

ชมภาพธรรมทัศนาจรตะวันออก และโมทนาบุญร่วมกันครับ

งานทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี
วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

พฤศจิกายน ๒๕๕๕
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโขงขาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
และถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
วัดศรีดอนมูล(ครูบาน้อย), วัดถ้าผาปล่อง(หลวงปู่สิม),
วัดทุ่งหลวง(หลวงปู่ครูบาธรรมชัย),วัดปันเสา(พระมหาอาวรณ์)
วัดป่าซางงาม(ร่วมสร้างวิหารสมเด็จองค์ปฐม),
สักการะอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัย

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน) และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ธันวาคม ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๘
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา

วันพุธที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
(มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน)

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
(ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์)

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ปิดความเห็น บน กิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตลอดปี      ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ปี ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมสร้างมณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา

ขอเชิญร่วมทำบุญซ่อมสมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชมภาพสมเด็จพระพุทธกัสสปที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว

ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์ทันใจ

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินและสิ่งของถวายวัดท่าซุง

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระฯ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันแม่ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพพิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ