สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘ปฏิทิน’

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๙

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๙

อ่านต่อ »

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๘

อ่านต่อ »

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๗

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

มกราคม ๒๕๕๗
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีบวงสรวงและยกฉัตรวัดพระธาตุจอมกิตติ, พระบรมธาตุดอยตุง
วัดพระธาตุผาเงา,วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุ่น,วัดห้วยปลากั้ง
วัดแสงแก้วโพธิญาณ และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๓
“วันมาฆบูชา” วันศุกร์ที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

เมษายน ๒๕๕๗
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๔ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มิถุนายน ๒๕๕๗
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

กรกฎาคม ๒๕๕๗
พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจร
วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุง,วัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๕
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

กันยายน ๒๕๕๗
งานทำบุญครบรอบ ๒๒ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ตุลาคม ๒๕๕๗
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน)
วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปันเสา จ.เชียงใหม่
และถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ

ธันวาคม ๒๕๕๗
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๖
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๙ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล

ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา
โอนปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บ้านหมอ ในนาม ศูนย์พุทธศรัทธา
๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

โอนผ่านธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระพุทธบาท
ชื่อบัญชี นายชนะ สิริไพโรจน์ เลขที่ 211-2-32879-6

SWIFT Code KASITHBK   Account No 211-2-32879-6
KASIKORNBANK Phraphutthabat,Saraburi,Thailand
Account Name MR.CHANA SIRIPAIROJN

สอบถามเพิ่มเติม email : info@buddhasattha.com
อ.ชนะ สิริไพโรจน์ โทรฯ  084-1076106
อ.วิภาพร วิรัชกุล โทรฯ  081-9370244

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๓

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ชมภาพและร่วมโมทนาบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๗

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๖

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๖

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

มกราคม ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
ร่วมพิธีออกนิโรธกรรมครั้งสุดท้ายของครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
สักการะบูชาพระบรมธาตุดอยตุงและพระบรมธาตุจอมกิตติ
วัดถ้ำผาจม,วัดร่องขุน,วัดพระแก้ว,วัดอนาลโย และซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๙
“วันมาฆบูชา” วันเสาร์ที่ ๒๓–๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

วันมาฆบูชา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม
ทรงเครื่องพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมฐาน ปางลีลาประทานพร สูง ๘ ศอก
เริ่มพิธีบวงสรวง ๐๙.๐๐ น. โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็นองค์ประธานในพิธี

เมษายน ๒๕๕๖
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.

พฤษภาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๐ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มิถุนายน ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

กรกฎาคม ๒๕๕๖
พิธีเวียนเทียน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ธรรมทัศนาจร
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุงวัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดเขาวงพระจันทร์

สิงหาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๑
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

กันยายน ๒๕๕๖
งานทำบุญครบรอบ ๒๑ ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ (ทอดกฐิน)
วันศุกร์ที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
และถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ

พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธันวาคม ๒๕๕๖
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๘๒
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๘ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพฤหัสที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๕

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๕

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐

มกราคม ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
นมัสการพระธาตุจอมกิตติ ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน
และสักการบูชาปูชนียสถานรวม ๙ วัด ซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย
รถออกจากท่าลาน ๑๘.๐๐ น. ท่าเรือ ๑๘.๑๕ น.
บ้านหมอ ๑๘.๓๐ น. พระพุทธบาท ๑๙.๐๐ น.

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
พิธีอัญเชิญพระศพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
และงานทำบุญครบรอบ ๑๙ ปีกาลมรณภาพของหลวงพ่อ
ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ชมภาพและโมทนาบุญร่วมกันครับ

มีนาคม ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๕
วันพุธที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน “วันมาฆะบูชา”
ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

ชมภาพงานบวชวันมาฆบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

เมษายน ๒๕๕๕
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

ชมภาพพิธีสรงน้ำพระฯ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

มิถุนายน ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๖ และงานทอดผ้าป่าประจำปี
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของโลก “วันวิสาขบูชา”
วันเสาร์ที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ
กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๖-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕

ชมภาพธรรมทัศนาจรอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับ

สิงหาคม ๒๕๕๕
พิธีเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจร
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ถวายเทียนพรรษาวัดท่าซุงวัดอัมพวัน,วัดใหม่สันติธรรม และวัดปัญจาภิรมย์

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๗
วันเสาร์ที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ชมภาพงานบวชวันแม่ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

กันยายน ๒๕๕๕
ธรรมทัศนาจรภาคตะวันออก
วันเสาร์ที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕

ชมภาพธรรมทัศนาจรตะวันออก และโมทนาบุญร่วมกันครับ

งานทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี
วันมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

พฤศจิกายน ๒๕๕๕
พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโขงขาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
และถวายสังฆทาน-ฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
วัดศรีดอนมูล(ครูบาน้อย), วัดถ้าผาปล่อง(หลวงปู่สิม),
วัดทุ่งหลวง(หลวงปู่ครูบาธรรมชัย),วัดปันเสา(พระมหาอาวรณ์)
วัดป่าซางงาม(ร่วมสร้างวิหารสมเด็จองค์ปฐม),
สักการะอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัย

ชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือ(กฐิน) และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ธันวาคม ๒๕๕๕
งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๘
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และงานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา

วันพุธที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
(มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน)

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๓๐ น.
(ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์)

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา

ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ปิดความเห็น บน ปฏิทินบำเพ็ญกุศลศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ปฏิทินบำเพ็ญกุศล ประจำปี ๒๕๕๔

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

มกราคม ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๗ ถึง ๙ มกราคม ๒๕๕๔

นำท่านร่วมพิธีบวงสรวง ณ พระธาตุจอมกิตติและพระธาตุดอยตุง
ถวายสังฆทานฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนภาคเหนือ
วัดพระธาตุผาเงา สักการบูชาพระเจ้าล้านตื้อ
สามเหลี่ยมทองคำ วัดถ้ำผาจม วัดร่องขุน

นมัสการพระพุทธรูปที่งามที่สุดในล้านนา วัดศรีอุโมงค์คำ
และนมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
ปิดท้ายด้วยการซื้อของฝากที่ตลาดแม่สาย

คลิกชมภาพธรรมทัศนาจรภาคเหนือและโมทนาบุญร่วมกันครับ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๑
“วันมาฆบูชา” วันศุกร์ที่ ๑๘ ถึงวันอาทิตย์ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน

คลิกชมภาพงานบวชและโมทนาบุญร่วมกันครับ

เมษายน ๒๕๕๔

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสรงน้ำพระ
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระ
และทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว

คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีสรงน้ำพระฯ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

พฤษภาคม ๒๕๕๔

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๒
และงานทอดผ้าป่าประจำปี

ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๔-วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

คลิกชมภาพงานบวชวันวิสาขบูชา และโมทนาบุญร่วมกันครับ

มิถุนายน ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจรภาคอิสาน
วันศุกร์ที่ ๓-วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

นำผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศล
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรม จากพระสุปฏิปันโนสายอิสาน

คลิกชมภาพธรรมทัศนาจรภาคอิสาน และโมทนาบุญร่วมกันครับ

กรกฎาคม ๒๕๕๔

พิธีเวียนเทียน

ถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา
ณ ศูนย์พุทธศรัทธา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ถวายเทียนพรรษา
ถวายสังฆทาน–ฟังธรรม และเวียนเทียน

ธรรมทัศนาจร
วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔

ถวายเทียนพรรษา และร่วมพิธีบวงสรวง
อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ณ วัดท่าซุง

ถวายเทียนพรรษาหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน,
หลวงพ่อเสงี่ยม วัดใหม่สันติธรรม และหลวงพ่อฟัก วัดเขาวงพระจันทร์

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔ รถออกจากท่าลาน ๐๖.๐๐ น.
ค่าบัตรที่นั่งละ ๓๐๐ บาท (รวมค่ารถปรับอากาศ-เทียนพรรษาและประทีปโคมไฟ)

สิงหาคม ๒๕๕๔

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๓

เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

คลิกชมภาพงานบวชวันแม่ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

กันยายน ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจร

งานทำบุญครบรอบ ๑๙ ปี กาลมรณภาพหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

เลื่อนไปปี ๒๕๕๕

ตุลาคม ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจรภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

นำผู้มีจิตศรัทธาไปบำเพ็ญกุศล
ร่วมทอดกฐิน วัดแสงแก้วโพธิญาณ กับครูบาอริยชาติ อริยจิตโต
ถวายสังฆทานและร่วมพิธีสืบชะตากับ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
ร่วมทำบุญทอดกฐินและสร้างพระเจดีย์ธาตุม่อนพระเจ้าหลาย วัดพระเจ้าหลวง
ถวายสังฆทาน-ฟังธรรมวัดร่ำเปิงและวัดปันเสา จ.เชียงใหม่,วัดอุดมวารี,วัดร่องขุน

กำหนดการธรรมทัศนาจร ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

งดธรรมทัศนาจร เนื่องจากน้ำท่วมเส้นทางสายหลัก ทำให้รถผ่านไม่ได้

พฤศจิกายน ๒๕๕๔

พิธีฉลององค์กฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ ศูนย์พุทธศรัทธา วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
เริ่มพิธีเวลา ๑๙.๐๐ น.

เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ธรรมทัศนาจร
งานทอดมหากฐิน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

คลิกชมภาพพิธีฉลององค์กฐิน ณ ศูนย์พุทธศรัทธา ปี ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๗๔
“วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

และงานทำบุญครบรอบ ๒๖ ปี ศูนย์พุทธศรัทธา
วันเสาร์ที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

คลิกชมภาพงานบวชวันพ่อ และโมทนาบุญร่วมกันครับ

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติพระกรรมฐานและฟังธรรม ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น.
(มีพระสุปฏิปันโนมาแสดงธรรมทุกวันศุกร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน)

ฝึกมโนมยิทธิ
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
(ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ตรงกับธรรมทัศนาจรและงานบุญของศูนย์)

ขอเชิญรับฟังรายการ
เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ เอ็ม ๙๙.๗๕ เม็กกะเฮริ์ท
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.

ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลกับศูนย์พุทธศรัทธา