สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร 081-853-7803, 081-937-0244

Posts Tagged ‘มาฆบูชา’

ภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

7 Comments

        เมื่อวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ขอนำภาพบางส่วนของงานมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาครับ

อ่านต่อ »

กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ปิดความเห็น บน กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

      วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญมหากุศล งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๕ และงานทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

อ่านต่อ »

ภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

3 Comments

      เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ศูนย์พุทธศรัทธาได้จัดงานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ได้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานบวชครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ขอนำภาพบางส่วนของงานมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนา

อ่านต่อ »

กำหนดการงานบวชวันมาฆบูชา ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

5 Comments

      วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์-วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญมหากุศล งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๗๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์พุทธศรัทธา สำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดท่าซุง

อ่านต่อ »

เสียงธรรม-งานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

ปิดความเห็น บน เสียงธรรม-งานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

เสียงธรรม-งานบวชเนกขัมมะบารมี ครั้งที่ ๖๗
วันมาฆบูชา ๒๕๕๓ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา

หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ตอนที่ ๑

หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ตอนที่ ๒

พระมหาสุชาติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

พระมหาเสงี่ยม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน วัดอ้อมแก้วมณีโชติ>

หลวงน้าสบสันต์ วัดท่าซุง นำฝึกมโนมยิทธิและฝีกญาน ๘

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๑

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๒

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๓

หลวงพ่อพระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย ตอนที่ ๔

ภาพงานบวชวันมาฆบูชา ๒๕๕๓

23 Comments

งานบวชเนกขัมมะบารมีครั้งที่ ๖๗ ณ ศูนย์พุทธศรัทธา
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๗ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ชมภาพบางส่วนของงานและอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

อ่านต่อ »