หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม [หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง]

 

 

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง)

 

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑

อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป
อานิสงส์การทอดกฐินและการทอดผ้าป่า
อานิสงส์ถวายสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน
ปัตตานุโมทนามัย กับ ไวยาวัจจมัย
อานิสงส์การรักษาศีล
อานิสงส์การเจริญพระกรรมฐาน
อานิสงส์การอุปสมบทบรรพชา
อานิสงส์คาถาพระปัจเจกโพธิ์
การอุทิศส่วนกุศล
การชำระหนี้สงฆ์
อุปฆาตกรรม
ปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์
ปัญหาการเข้าทรง
ปัญหาเครื่องรางของขลังและพระบรมสารีริกธาตุ
บุญถวายสังฆทาน
บุญพระกรรมฐาน

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๒

ปัญหาของผู้ไม่เคยฝึกมโนมยิทธิมาก่อน
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกมโนมยิทธิใหม่ๆ
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกมโนมยิทธิได้แล้วและการฝึกแบบเต็มกำลัง
ปัญหาธรรมของฆราวาสผู้ครองเรือน
ความดีที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันและกัน
ฤกษ์การแต่งงาน
นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา
อารมณ์กลุ้มจะพาลงนรก

ปัญหาการปฏิบัติพระกรรมฐาน
กรรมฐานคืออะไร
ทำยังไงจึงจะไม่มีทุกข์
นั่งสมาธิแล้วชอบคิด
นั่งสมาธิตอนกลางคืนแล้วกลัว
เรื่องฌานกับนิมิต
กสิณ-อานาปานุสสติ
เมื่อจิตสงบแล้วจะพิจารณาตอนไหน
อยากสร้างบารมี
โดนยุงกัดแล้วแกล้งหลับ

ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓

ปัญหาเรื่องนรก-สวรรค์
ปัญหาเรื่องเทวดา
ปัญหาเรื่องพระนิพพาน
หลวงพ่อเล่าเรื่องเมืองนิพพาน
เกร็ดความรู้ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
เรื่องตัดกรรม
บุคคล ๔ ประเภทในโลก
กรรมดีหรือกรรมชั่วให้ผล
กรรมของพระอรหันต์
กฎของกรรมของนายแดง
กฎของกรรมของพระองคุลีมาร
กฎของกรรมของภรรยานายเรือ
กฎของกรรมของพระโมคคัลลาน์

เรื่องของคนขี้โมโห
เล่นการพนัน ไม่ได้คดโกง เป็นการหากินโดยสุจริตมั๊ย
ปัญหาเรื่อง ศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุ
พระเล่นล็อตเตอรี่
การถอนหญ้าที่วัด
เรื่องการดื่มนมของพระ
เรื่องการรับเงินของพระ

ปัญหาเรื่องการบริจาคทาน
การให้เงินขอทาน
การถวายสังฆทาน
การให้ทาน ต้องแบ่งเป็น ๔ ส่วน
เกิดเป็นเทวดามีบริวาร ๕๐๐ องค์ได้อย่างไร?
การสร้างพระไตรปิฎก
เอาดอกเบี้ยเงินฝากมาทำบุญ
บวชวิญญาณคนตาย

ปัญหาเรื่องการรักษาศีล
การสอนเด็กรักษาศีลแค่ ๓ ข้อ เป็นการบั่นทอนความดีของเด็ก
ทำหมันหมา บาปไหมคะ
ทำหมันตัวเอง บาปไหมคะ
กินยาถ่ายพยาธิ บาปไหมคะ
ทรมานสัตว์หรือตีสัตว์ ศีล ๕ จะขาดไหมครับ
ถ้าไม่มีพรหมวิหาร ๔ จะรักษาศีล ๕ ได้ไหมครับ
คนค้าขาย อดโกหกไม่ได้ จะทำยังไงคะ
ขอศีลจากพระพุทธรูปได้ไหมคะ
ศีล ๘ กับ ศีลอุโบสถ ต่างกันไหมคะ
รักษาศีล ๘ แต่ต้องแต่งตัวเข้าสังคม จะทำยังไงคะ
ศีลอย่างเดียว เป็นอรหันต์ได้ไหมครับ

ประสบการณ์ของหลวงพ่อ ที่ควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔

เรื่องพระพุทธชินราช
เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้า
ความเป็นมาของคาถาเงินล้าน
อานิสงส์นอนฟังเทปธรรมะ
การเจริญมหาสติปัฏฐาน
อานิสงส์การสวดมนต์
ชอบสวดมนต์
วิ่งสวดมนต์

อานิสงส์การบวชชีพราหมณ์
บวชชีชั่วคราวหรือตลอดดี
แม่ชีเป็นพระอรหันต์

เรื่องของความตาย
อาการของคนที่ใกล้จะตาย
เที่ยวเมืองนรก โดยครูบุญชู ศรีผ่อง
การตั้งอารมณ์ก่อนตาย
คาถาของท่านพระยายม
วิธีแนะนำคนใกล้จะตาย
ตายมือกำพระ
พ่อก่อนตายคลุ้มคลั่งมาก
ต้องการไปนิพพาน
ทำจิตก่อนตายไปนิพพาน
อานิสงส์ทำบุญตามอัธยาศัยกับแบบเจาะจง

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๕

ปัญหาเรื่องศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
ตั้งศาลบนดาดฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิเอง
วันและเวลาที่เป็นมงคล
ตั้งศาลไว้ในบ้าน
เจ้าที่
เทวดาต้องการศาล ๔ เสา
เจ้าที่เจ้าทาง
ตั้งศาลพระภูมิไว้ในใจ
ตั้งศาลพระภูมิ ๒ หลัง
จำเป็นต้องตัดต้นไม้
หน้าที่ของพระภูมิ
โรคถูกศาลพระภูมิ
โทษเจ้าที่
โทษพระภูมิ
อยากให้เจ้าที่เฮี้ยนๆ

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๗

เรื่องพุทธภูมิและพระโพธิสัตว์
ปฏิปทาพระโพธิสัตว์
ผู้ชายปรารถนาพุทธภูมิ
ผู้หญิงปรารถนาพุทธภูมิ
พระเวสสันดรบริจาคลูกเมียเป็นทาน
พระโพธิสัตว์ทำไมยากจน
คู่บารมีพุทธภูมิ
ขอลาพุทธภูมิ
พระโพธิสัตว์ที่อยู่ชั้นดุสิต
ทำไมหลวงพ่อลาพุทธภูมิ
อาการป่วยของหลวงพ่อ
สร้างทางรอบ ๑๐๐ ไร่

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สารบัญ, หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร